Kategoriat
Markkinointistrategia Sisältömarkkinointi

Miksi sisältömarkkinointi epäonnistuu?

Sisällöntuotanto on sisältömarkkinoinnin tärkein ja vaikein osa-alue. Kampea itsesi onnistujien joukkoon kolmella askeleella. Pikavoitoista on turha uneksia, mutta uuttera työ palkitaan.

Sisältömarkkinointi on vaikeaa. Suomalaisista yrityksistä alle puolet on onnistunut sisältömarkkinoinnissa*. Toisaalta, onnistujat tekevät koko ajan parempaa ja parempaa tulosta. Mitä onnistujat ovat tehneet paremmin kuin muut?

Sisältömarkkinoinnissa vaikeinta tuntuu olevan laadukkaan sisällön tuottaminen. Jokaisen omien kokemusten rinnalla tätä todistavat, mm. Jari Parantainen blogissaan ja Kubon tekemän Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2016 -kysely**. Kyselyyn vastaajista lähes puolet piti haasteellisimpana mielenkiintoisen sisällön tuottamista.

Samaa sisällöntuottamisen vaikeutta todistaa Koodiviidakko Oy:n kansainvälinen kysely***. Tässä kyselyssä aiheena oli markkinoinnin automaatio, mutta yllätys, yllätys, 40 % vastaajista piti laadukkaan sisällön tuottamista yhtenä suurimmista haasteista. Ainoastaan osaamisen puute oli yhtä suuri ongelma (40,3 %).

Voiko sisältömarkkinoinnin ongelmat selättää? Tottakai, nämä kolme askelta auttavat onnistumaan: Suunnittelu, resurssit ja pitkäjänteisyys.

Miten sisältömarkkinoinnissa onnistuu?

Mikä sitten on onnistuneen sisältömarkkinoinnin salaisuus? Jotkut kuitenkin onnistuvat. Ja todella hyvin.

Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2016 -kyselyn mukaan 54 % yrityksistä pitää sisältömarkkinointia tehokkaana liiketoimintansa kannalta.  Mitä nämä yritykset tekevät paremmin kuin muut?

1.  Selkeät suunnitelmat

Sisältömarkkinoinnissa onnistuneet ovat suunnitelmallisempia kuin muut kokeilijat. Merkittävänä seikkana nousee sisältömarkkinointistrategian tärkeys. Kun sisältömarkkinointi on dokumentoitu, se on tavoitteellisempaa ja tavoitteiden toteutumista myös mitataan. Mittareiden avulla tiedetään, onko tavoitteet saavutettu ja suuntaa voidaan kääntää kohti parempi tuloksia.

Amerikkalaisista b-to-b-yrityksistä 72 % kertoo sisältömarkkinointinsa onnistuneet strategian avulla****.

2. Riittävät resurssit

Sisältömarkkinointia verrataan usein muihin markkinointistrategioihin. Sisältömarkkinointi yleensä häviää siinä, että siihen panostetaan paljon vähemmän kuin muihin markkinointi- ja myyntitoimenpiteisiin. Jos sisältömarkkinointiin panostettaisiin yhtä paljon kuin, esimerkiksi puhelinmyyntiin, tuloksetkin olisivat hyvin erilaiset. Onnistujien määrä kasvaisi varmasti.

Jenkkifirmat onnistuivat juuri resursseja lisäämällä. Ne, mm:

  • priorisoivat sisältömarkkinoinnin entistä tärkeämmäksi (53 %),
  • lisäsivät ajankäyttöä (53 %) ja
  • käyttivät enemmän rahaa sisältömarkkinointiin (25 %).

3. Periksiantamattomuus

Markkinointi on kestävyys laji. Tuloksia ei synny viikossa, eikä välttämättä useammassakaan. Joskus joudutaan odottamaan kuukausia ennen kuin tavoitteisiin päästään. Oleellista on muistaa, että matka on oppimiskokemus. Vain selkeällä strategialla ja seurannalla saadaan tietoa, jonka avulla toimintaa voidaan kehittää.

73 % b-to-b-yrityksistä Pohjois-Amerikassa on sisällyttänyt sisältömarkkinoinnin strategiaansa ajatuksen, että kyseessä ei ole kampanja, vaan jatkuva prosessi.

Yhteenveto

Hätähousu ei onnistu sisältömarkkinoinnissa. Sisältömarkkinointi on kovaa työtä. Sillä ei varmasti saa pikavoittoja.

Anna sisältömarkkinoinnille mahdollisuus. Pyydä apua tarvittaessa. Parhaimmillaan sisältömarkkinointi on tehokasta ja tuottavaa.


*  The current state of content marketing in the Nordics, Spoon ja Norstat.
** Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2016, Kubo oy ja IROResearch.
*** Markkinoinnin automaation haasteet ja hyödyt [pdf], Koodiviidakko Oy.
**** B2B Content Marketing 2017: Benchmarks, Budgets, and Trends — North America, Content marketing institute ja MarketingProfs.

Kirjoittanut Janne Ansaharju

Olen sisällöntuottaja ja old-school-bloggaaja, jolla on myös visuaalista silmää ja laaja kokemus sosiaalisen median eri kanavista. Minulla on vahva viestintä- ja markkinointiosaaminen, ja olen työskennellyt monien eri alojen yritysten ja järjestöjen kanssa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *