Kategoriat
Markkinointistrategia

Tietääkö asiakkaasi ongelmastaan?

Markkinoinnissa lähdetään liikkeelle siitä, että markkinoitava tuote tai palvelu ratkaiseen asiakkaan ongelman. Voiko asiakas olla tietämätön ongelmastaan? Pitäisikö hänelle kertoa siitä? Kerrostaloyhtiössämme tehtiin pannuhuoneessa putkiremonttia. Vesikatkoksen jälkeen hanasta tuli vettä, jollaista ei ole Turussakaan nähty aikoihin. Vesi oli ruskeaa ja haisi mullalle.

Kategoriat
Markkinointistrategia Nettisivut

Selvitä asiakkaittesi tarpeet nettikyselyllä

Markkinointisuunnitelmaa laatiessasi tarvitset tietoa kohderyhmästäsi. Tehokas keino tiedon hankkimiseksi on nettikysely. Haasteellisinta kyselyissä ei ole tekninen toteuttaminen, vaan kysymysten asetteleminen.